Article metrics

Download PDFPDF
Mortality among drug injectors and notified addicts.

 

Online download statistics by month:

Online download statistics by month: May 2009 to May 2024

AbstractFullPdf
May 2009001
Jan 2010001
Jul 2010002
Nov 2011001
Dec 2011002
Jan 2012001
Feb 2012001
Mar 2012001
Apr 2012001
Jun 2012001
Sep 2012001
Oct 2012001
Dec 2012003
Jan 2013002
Feb 2013001
Mar 2013004
Apr 2013007
May 2013003
Jun 2013004
Mar 2014001
Apr 2014002
May 2014011
Jul 2014013
Aug 2014010
Oct 2014010
Nov 2014001
Dec 2014002
Jan 2015001
Mar 2015102
Apr 2015002
May 2015005
Jul 2015006
Sep 2015005
Nov 2015001
Dec 2015001
Jan 2016004
Feb 2016005
Mar 2016004
Jun 2016003
Aug 2016003
Sep 2016001
Nov 2016002
Dec 2016002
Jan 2017003
Feb 2017001
Mar 2017003
Jun 2017001
Sep 2017001
Nov 2017003
Dec 2017003
Mar 2018002
Jul 2018001
Aug 2018001
Sep 2018001
Nov 2018001
Feb 2019001
Mar 2019002
Apr 2019003
May 2019002
Jul 2019003
Aug 2019003
Sep 2019001
Oct 2019001
Nov 2019002
Dec 2019001
Jan 2020001
Feb 2020002
Mar 2020003
Apr 2020004
May 2020002
Jul 2020004
Aug 2020002
Sep 2020001
Nov 2020001
Dec 2020003
Jan 2021002
Feb 2021001
Apr 2021002
May 2021005
Jun 2021001
Jul 2021003
Aug 2021001
Sep 2021004
Oct 20210016
Nov 2021009
Jan 2022005
Feb 2022001
Mar 2022002
May 2022007
Jun 2022002
Aug 2022001
Sep 20220010
Oct 2022007
Nov 2022001
Jan 2023003
Feb 2023001
Mar 2023001
Apr 2023003
May 2023002
Jul 2023005
Aug 2023003
Sep 2023002
Oct 2023001
Nov 2023001
Dec 2023001
May 2024001
Total14262